Održan je prvi i drugi Pluryal event u Crnoj Gori, sa Dr Vanja Vidaković u prelepom hotelu Budva